Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Chvojnická pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Chvojnická pahorkatina

Miesto v Chvojnická pahorkatina

V Chvojnická pahorkatina sa nachádza 529 kusov miesto.

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 1 z 9

Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Stračinky, Vinohrady kamence, Vinohrady Koziny, Vinohrady žebráky horné, Vinohrady žebráky dolné, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vinohrady staré hory, ZO Darmovise, Vinohrady Lištiny, Vinohrady kolébky, ZO Hájky, Vinohrady psíky, Nový Dvor, Vrbovčianka, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pod valom, Padelkové pole od Kátova, Grmaniská, Nad studienkou, Lazušky, Hrčov, Cerovina, Domkárske stráne, Hrčnov, Oskorušské predné diely, Nové hory a lieštiny, Medzi potokmi, Pod cestou od Radošoviec, Nad poľanou, Pol hona, Lúky zbytky, Janov laz, Lipiny, Diely za humnami k vinohradom, Prídanky od Radošoviec, Diely oskorušské a roľa Lúky, Nivy od Radošoviec, Lysina, Nivky pod vinohradmi, Háje nad šášovské, U vrby, Pridanky u dolnych, Drinov, Za humny od Petrovej Vsi, Pole od Stefanova, Splavek, Lúky šášovské, Za výmoľom, Za drinovcom, Konopiská, Oskorušský les, Pole za humny od Unina, Nivky a dlhe podhajky, Kraj hája, Drinovec, Dolina, Nivky nad lipovcom

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 2 z 9

Konopniska, Rybnik, Letnicie, Diely za dedinou, Pridavky v dolnych, Nivky a pridanky u haja, V uzkych, Pridanky a nivky v uzkych, Záhumenice, Pridanky za vinohradmi, V hore, Pole za humni od Unina, Diely u splavka, Splavek a drahy, Pole v sirokych od Unina, Samkové záhrady, Panské úhory, Ságel, Od Šaštínskeho, Pod Mackových mlákou, Horňákovská, Sovovská, Linkovec, Malova záhrada, Petrová, Horvátovská, Pavlíkovská, U obuchových jám, Baniarka, Pri duboch, Pri lávke, Matulových hrudy, Pri husníku a Mackových mláka, Tvrdina, Šajdová a Behynce, Stará tehelňa, Balsar, Blatisko, Pri močidle, Rokytie, Bažantnica, Čistonek, Čárska lúka, Bobogdan, Za fabrikou, Hlaviny, Prostredné pole pod hájom, Na dolných lúkach, Pri rektorovej, Prostredné pole pod hájom, Horné lúky, Niva nad majerom, Belveder, Za majerom od Unína, Za kopánkou, Michalkovský dvor, Niva pri Babinom, Bresty od Radimova, Vinohrady nad sklepmi, Pole k háju

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 3 z 9

Novosádky, Na slanisku, Lipovec, Bresty od Sekery, Prídanky pod sadmi, Pole v úzkych, Otrčhora, Od zabitého, Pred majerom, V jazierkach, Pod skepami, Petrovoveský háj, Pod Íly, Od hája nad lúku, Sekera, Pod Hurbánkom, Malé pole od hája, Malé pole od hrádze, Záhumenice, Hoštácke nivky, Medzi vinohradmi, Pole pod Íly, Pri kanáli, Diely barinské, Polianky, Hrabovky, Medzi vodami, Nové Hory, Kočov, Pri Lukavci, Hrnčirky, Íly, Hoštáky, Dolné lúky, Horné diely od radošovského hája, Za Jurágmi, Pod pílou, Chorvátske hony, Diely za Hrubou cestou, Štvrté, Košarina, Pole od osuského, Prostredné vinohrady, Koštolské, Barinské diely, Jahodniská, Starý dvor, Padelky, Za Božkovcami, Starý háj - Dúbrava, Bzovec, Záhumenice, Za Hrčákom horné, Staré zelnice, Nad Rásnikom, Kočov pred kanálom, Pri Hurčákovi horné, Pri Hrčákovi, Chajuše, Diely nad lúkami

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 4 z 9

Brosov kút, Nový dvor, Brezová, V jazerách, Paseky, Hrudy od Buranského, Horný novosad, Políčko, Nad majerom, Trstiny, Proti majeru, Kolesné, Činácke, Staré hory, Movis, Dolné lúky, Niva záhumenice pri majeri, Diely za kostolom, Slanisko, Nivky za starou teheľňou, Nad Lipkou, Diely pri červenej vŕbe, Hrubé Štepnice, Nové dielce, Smolky, Domovné role do Kostolného járka, Záhumenice, Na pieskoch jašterice, Habrovec, Diely od lúčiek, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Pole od Budkovian, Padelky za humnami od hôr, Štvrte v jazernom poli, Gajec, Dolné Pavlové, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Horné Pavlové, Medzi hájmi, Pri rybníku, Chmelnice, Hlavenské pole, Záhrady na dráhach, Novosady horné, Nivky v jazernom poli pri dolných lúkach, Krátke kúty, Noviny, Kraje bok vinohradov, Raková, Darmovise, Za humnami od Bodkovian, Nivky nad štepnicami u hája, Les nad Kraľovou, Barina, Široké diely, Prídanky nad barinou, Záhumenice od Koválovca, Les Kopečnica, Polámané nivky, Huky

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 5 z 9

Buláňovci, Višňovec, Padelky v jazernom poli, V smolkách v rybníku, Nivky, Role v pustom, Nádavky a nivky od tabúľ, Pri Hrčákovi dolné, Koválovce nad studňou, Chrastie, Záleské diely, Kruhy, Kopánka, Vinohrady kravé hory, Vinohrady mokré hory, Pri kríži, Ježovec, Priečne, Padelky za mlynom, Nivky za predmestím, Kostolnica, Nádavky koncom Čáčova, Padelky v dlhom poli, Hájek, Nivky nad novými dielcami, Dlhé vysoké pole, Buláni, Ploštiny, Prostredné diely, Jazerské diely, Novosady dolné, Úľanka pri kruhoch a ježovci, Rybník, Krátke za Božkovcami, Prídanky pod novosady, Zelnice, Vinohrady hliníky, Za humnami od Unína, Vrátne, Pri Klenovke, Sviniareň, Kyselica, od Unína pri Háji, Hajlenky, Záhumenice od Unína, Horné lúky pod kanálom, Klčovanky, Nivky pod novosady, Domové lúky od boričia, Štvrte u starých šibeníc, Nivy za dolinou, Za kostolom, Vinohrady veselé hory, Razgovica, Padelky nad štepnicami, Roľa hrádky, U Olša od Myjavy, Za Hrčákom, Diely od Unína, Zadné diely

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 6 z 9

Diely od Dojča, Vlčie horky, Vinohrádky, Záhumenice od hôr, Horné lúky, Štepnice, Záhumenice, Háj lesa a zrubiská, Okopané, Nivky od Močidlian, Štepnica jarok a kňažské, Barinská, V mlyniskách, Dlhé kúty, Nivky nad Bukovanami, Hrubé diely pod cestou, V jarkoch, Košutovec, Krátke vinohrady, Háje v doline, Padelky pri háji, Háje od Prietrže, Novosady, Roľa noviny, Dušnica, Predné vinohrady, Radimovský les, Žlabiny, Háje od Sobotišťa, Nad mlynice, Bukovina, Zlodejovce, Rybník, Vinohrady špety, Bažantnica, Vinohrady staré nové, Uľahlá, Mazance, Škrípik, Štvrte pod vysokým poľom, Záchrastie, Nivky, Nivky pri sv.Anne, Prídanky od Vlčkovian, Chrapače, Oplatné, Zamyjavský vrch, Domovné role v Zlatníckej doline, Pole od Surovin, Štvrte v širokom poli, Doliny, Padelky v krivom kúte, Knežiny, Domové lúky od Mokrého Hája, Medzi lúkami, Dlhé vinohrady, Domové Lúky, Diely, Uhlička, Padelky nad záhradkami a zelnice

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 7 z 9

Brezina, Stárnisko, Domové lúky pod Tureckým stolom, Vinohrady Vintoperky, Rásnik, Krátke vysoké pole, Pod mlynmi, Na nivách, Psinky, Zelnice, Nivky jazerské, Padelky nad záhradkami, Dolné lúky, U hája, Predné diely pri kríži, Lapošnata, Háje, Vinice nad Koválovcom, Zbytky menšie a väčšie, Zbytky menšie, Majer Budkovany, Kúty, Padelky pri mlyne, Nivky nad Michalcom, Kratnov, Záhumenice za kanálom, Zadné pole, Krivý kút, Medzi krúžim, Chrasrie, Urbár, Tlsté lesy, Za vinohradmi, Kraje, Briežky, Podolky za dedinou, Suroviny, U žabiarových močidiel, Kráľova hora, Brestové, Paseka, Nivky za starou tehelňou, Druhú urbár, Háje v brehoch, Veľkostatok, Horné Suroviny, Prídanky, Rásnik za výtokom, Padelky od Oreského, Prostredné pole, Paseky, Pole od Hlbokého, Padelky, Urbárske pridanky, Petrovské diely, Padelkové pole, Padelky dlhé, Nivy, Zbytky, Borník

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 8 z 9

Dolné Suroviny, Pole od Kunova, Dielce, Padielkové pole pod zadnou horou, Záhumenice, Zákostolné pole, Háj, Vinohrady Novosady, Za jarkom pri Raňošovskom, Dolný Húšek, Lúky, Za krúžim, Vinohrady, Brehy, Hájske, Políčko, Opendáky malé, Podhájne, Role nové, Nivky, Hory, Malá lúka, Priečne pri orechovci, Tabule, Chrástové pole, Bok harastín, Panské padelky od Petrovského, Podovsie, Priečne, Padelky za dolinou, Nivky u hrádze, Nad Hoštákmi, Záhumenice pri koryte, Hrubá lúka, Zelnice, Priečne nad korytom, Na vlčích jamách, Rúbanice, Dielce nad korytom, Otrč hora, Padelky od petrovského, Záhumenice pri kostole, Olšie, Rúbance, Cechovské pole, Haňurky, Predné diely v kameniciach, Padelky krátke, Slané bahno, V lieskach, Harastíny, Staré hory, Horné hyže, Dielce na prostredných stavaniach, Panské pri mlyne, Lúky, Na Kozách, Svätá studienka, Holíčské hory, Predné jazierka

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 9 z 9

Prostredné hyže, Bresty, Podovsie pod majerom, Pod strážnou, Hrubé zámestie, Padelky u orechova, Pole od Budkovan, Dielce v spodných stavaniach, Priečne pasienky, Šinkérka, Na Bukovci, Les od koválovského, Za novými mlynami, Úzke od Letničia, Nad močiarom, Pod hájom, U Olšia, Raňošovské, Nad malými lúčkami, Krajné sady, Nad Luhom, U hrádze, Pod Holíčskymi horami, Slaniskov les, Podovsie za dolinou, Rybnické a nové dielce, Hrudy, Konopiská, Nad korytom, Hladná niva, Dlhé diely, Dolinka, Racká mláka, Bažantnica, Pod vŕškami, Gbelský les, Slaniskový les, Podovsie pri Cigánoch, U tŕstia a medzi lúkami, Babí dol, Pri jelšine, Dielce od radimovského, Crástové pole, Borovištia, Zadné záhrady, Nad Štočkom v lieskach, Trávnik, Pri vlčej jame, Nad tŕstím a krúžkom

Podobné, Chvojnická pahorkatina:

727x turistika, 529x miesto, 83x orientačný bod, 29x turistické informácie, 17x poľovnícky posed, 17x orientačná mapa, 14x strom, 8x prístrešok, altánok, 8x studňa, 6x atrakcia, 5x chranený strom, 3x miesto na piknik, 3x komín, 2x vodárenská veža, 2x horáreň, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chvojnická pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chvojnicka-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.