Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Chvojnická pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Chvojnická pahorkatina

Miesto v Chvojnická pahorkatina

V Chvojnická pahorkatina sa nachádza 533 kusov miesto.

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 1 z 9

Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Stračinky, Vinohrady kamence, Vinohrady Koziny, Vinohrady žebráky horné, Vinohrady žebráky dolné, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vinohrady staré hory, ZO Darmovise, Vinohrady Lištiny, ZO Hájky, Vinohrady kolébky, Vinohrady psíky, Nový Dvor, Vrbovčianka, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pod valom, Padelkové pole od Kátova, Nad studienkou, Grmaniská, Lazušky, Nivy od Radošoviec, Hrčov, Pol hona, Nové hory a lieštiny, Nad poľanou, Oskorušské predné diely, Lúky zbytky, Nivky pod vinohradmi, Prídanky od Radošoviec, Janov laz, Tlstá hora, Diely oskorušské a roľa Lúky, Lipiny, Lysina, Cerovina, Medzi potokmi, Pod cestou od Radošoviec, Domkárske stráne, Hrčnov, Diely za humnami k vinohradom, Rybnik, Drinovec, U vrby, Novosady, Nivky nad lipovcom, Pridanky za vinohradmi, V uzkych, Za drinovcom, Pole od Stefanova, Kraj hája, Lúky šášovské, Letnicie, Diely za dedinou, Záhumenice, Pole za humny od Unina, Pridanky a nivky v uzkych, Konopniska

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 2 z 9

V hore, Za výmoľom, Nivky a dlhe podhajky, Drinov, Pridavky v dolnych, Diely u splavka, Pridanky u dolnych, Dolina, Splavek, Nivky a pridanky u haja, Konopiská, Háje nad šášovské, Pole za humni od Unina, Oskorušský les, Za humny od Petrovej Vsi, Splavek a drahy, Pole v sirokych od Unina, Petrová, Sovovská, Pod Mackových mlákou, Pri duboch, Malova záhrada, Ságel, Linkovec, Horvátovská, Panské úhory, Od Šaštínskeho, Pavlíkovská, Horňákovská, Samkové záhrady, Baniarka, U obuchových jám, Šajdová a Behynce, Tvrdina, Pri husníku a Mackových mláka, Matulových hrudy, Pri lávke, Bobogdan, Bažantnica, Čárska lúka, Blatisko, Balsar, Pri rektorovej, Prostredné pole pod hájom, Rokytie, Pri močidle, Za fabrikou, Na dolných lúkach, Hlaviny, Čistonek, Stará tehelňa, Niva pri Babinom, Belveder, Za kopánkou, Za majerom od Unína, Bresty od Radimova, Horné lúky, Michalkovský dvor, Prostredné pole pod hájom, Niva nad majerom

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 3 z 9

Pole v úzkych, Pod Íly, Vinohrady nad sklepmi, Od zabitého, Pod skepami, Od hája nad lúku, Bresty od Sekery, V jazierkach, Pole k háju, Sekera, Na slanisku, Malé pole od hája, Lipovec, Otrčhora, Prídanky pod sadmi, Novosádky, Pred majerom, Pod Hurbánkom, Petrovoveský háj, Malé pole od hrádze, Barinské diely, Dolné lúky, Pri kanáli, Hrabovky, Hoštácke nivky, Pole pod Íly, Nové Hory, Íly, Kočov, Hrnčirky, Medzi vodami, Chorvátske hony, Koštolské, Za Jurágmi, Diely barinské, Hoštáky, Pod pílou, Polianky, Diely za Hrubou cestou, Medzi vinohradmi, Košarina, Pole od osuského, Prostredné vinohrady, Pri Lukavci, Záhumenice, Horné diely od radošovského hája, Štvrté, Nad Rásnikom, V jazerách, Brosov kút, Za Božkovcami, Jahodniská, Nový dvor, Proti majeru, Brezová, Nad majerom, Za Hrčákom horné, Horný novosad, Diely nad lúkami, Záhumenice

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 4 z 9

Pri Hurčákovi horné, Bzovec, Staré zelnice, Hrudy od Buranského, Kočov pred kanálom, Políčko, Pri Hrčákovi, Kolesné, Paseky, Starý háj - Dúbrava, Trstiny, Chajuše, Starý dvor, Padelky, Raková, Nivky za starou teheľňou, Pole od Budkovian, Koválovce nad studňou, Vinohrady kravé hory, Jazerské diely, Hrubé Štepnice, Darmovise, Niva záhumenice pri majeri, Záhumenice od Unína, Nádavky koncom Čáčova, Pri Klenovke, Chmelnice, Za humnami od Bodkovian, Pri rybníku, Štepnica jarok a kňažské, Úľanka pri kruhoch a ježovci, Zadné diely, Vlčie horky, Záhumenice, Sviniareň, Habrovec, Novosady dolné, Padelky nad štepnicami, Nivy za dolinou, Okopané, Horné lúky pod kanálom, Roľa hrádky, Na pieskoch jašterice, Nivky nad novými dielcami, Dolné Pavlové, Za kostolom, Prostredné diely, Krátke kúty, Štvrte u starých šibeníc, Prídanky pod novosady, Štvrte v jazernom poli, Role v pustom, Diely od lúčiek, Dlhé kúty, Vinohrádky, Padelky za mlynom, Les Kopečnica, Široké diely, Nivky od Močidlian, Zelnice

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 5 z 9

Kyselica, Za humnami od Unína, Kostolnica, Vrátne, Gajec, Krátke za Božkovcami, Padelky v jazernom poli, Hrubé diely pod cestou, Nádavky a nivky od tabúľ, Domovné role do Kostolného járka, Záhumenice, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Kopánka, Hlavenské pole, Dlhé vysoké pole, Hajlenky, Padelky v dlhom poli, Novosady horné, Noviny, Nivky v jazernom poli pri dolných lúkach, Ploštiny, Priečne, V mlyniskách, Diely od Unína, od Unína pri Háji, Za Hrčákom, Pri Hrčákovi dolné, Kraje bok vinohradov, Barina, Buláňovci, Horné Pavlové, Les nad Kraľovou, Háj lesa a zrubiská, Záleské diely, Záhrady na dráhach, Hájek, Polámané nivky, Movis, Pri kríži, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Medzi hájmi, Diely pri červenej vŕbe, Prídanky nad barinou, U Olša od Myjavy, Záhumenice od hôr, Nad Lipkou, Višňovec, Nové dielce, Nivky nad štepnicami u hája, Vinohrady veselé hory, Diely za kostolom, Kruhy, Dolné lúky, Slanisko, Rybník, V jarkoch, Vinohrady hliníky, Barinská, Záhumenice od Koválovca, Huky

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 6 z 9

Padelky za humnami od hôr, Domové lúky od boričia, Turecký stôl, Nivky pod novosady, Diely od Dojča, Klčovanky, V smolkách v rybníku, Činácke, Nivky za predmestím, Buláni, Razgovica, Nivky, Ježovec, Smolky, Chrastie, Vinohrady mokré hory, Štepnice, Staré hory, Nivky nad Bukovanami, Horné lúky, Zelnice, Stárnisko, Brezina, Knežiny, Štvrte v širokom poli, Padelky pri mlyne, Háje v brehoch, Dušnica, Háje od Prietrže, Vinohrady špety, Novosady, Briežky, Zbytky menšie, Mazance, Vinohrady Vintoperky, Domovné role v Zlatníckej doline, Kratnov, Prídanky, Nivky pri sv.Anne, Domové lúky od Mokrého Hája, Domové lúky pod Tureckým stolom, Vinohrady staré nové, Krátke vysoké pole, Nad mlynice, Bukovina, Predné diely pri kríži, Podolky za dedinou, Pod mlynmi, Dlhé vinohrady, U žabiarových močidiel, Pole od Surovin, Rybník, Horné Suroviny, Roľa noviny, Urbár, Dolné lúky, Žlabiny, Padelky nad záhradkami a zelnice, Zbytky menšie a väčšie, Lapošnata

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 7 z 9

Uhlička, Doliny, Oplatné, Psinky, Kraje, Padelky pri háji, Padelky v krivom kúte, Na nivách, Kráľova hora, Kúty, Majer Budkovany, Domové Lúky, Paseka, Suroviny, Štvrte pod vysokým poľom, Chrasrie, Tlsté lesy, U hája, Druhú urbár, Chrapače, Háje od Sobotišťa, Škrípik, Bažantnica, Rásnik, Zlodejovce, Nivky nad Michalcom, Krivý kút, Zadné pole, Nivky, Diely, Košutovec, Brestové, Nivky jazerské, Medzi krúžim, Uľahlá, Záchrastie, Predné vinohrady, Háje v doline, Nivky za starou tehelňou, Za vinohradmi, Padelky nad záhradkami, Medzi lúkami, Prídanky od Vlčkovian, Zamyjavský vrch, Záhumenice za kanálom, Radimovský les, Veľkostatok, Krátke vinohrady, Vinice nad Koválovcom, Háje, Padelkové pole, Dolný Húšek, Zbytky, Vinohrady, Nivy, Padelky od Oreského, Pole od Kunova, Lúky, Hory, Zákostolné pole

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 8 z 9

Za krúžim, Prostredné pole, Podhájne, Borník, Petrovské diely, Záhumenice, Háj, Nivky, Vinohrady Novosady, Role nové, Pole od Hlbokého, Padielkové pole pod zadnou horou, Políčko, Rásnik za výtokom, Opendáky malé, Urbárske pridanky, Brehy, Paseky, Dielce, Hájske, Padelky, Za jarkom pri Raňošovskom, Padelky dlhé, Dolné Suroviny, Dielce na prostredných stavaniach, Rúbance, Tabule, V lieskach, Staré hory, Šinkérka, Záhumenice pri kostole, Padelky u orechova, Prostredné hyže, Panské pri mlyne, Horné hyže, Bresty, Holíčské hory, Malá lúka, Hrubá lúka, Slané bahno, Priečne, Padelky od petrovského, Pole od Budkovan, Dielce nad korytom, Padelky krátke, Haňurky, Harastíny, Pod strážnou, Cechovské pole, Nivky u hrádze, Priečne nad korytom, Svätá studienka, Padelky za dolinou, Nad Hoštákmi, Na Bukovci, Chrástové pole, Priečne pasienky, Bok harastín, Panské padelky od Petrovského, Na vlčích jamách

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 9 z 9

Hrubé zámestie, Na Kozách, Podovsie pod majerom, Rúbanice, Predné jazierka, Predné diely v kameniciach, Lúky, Zelnice, Priečne pri orechovci, Otrč hora, Podovsie, Záhumenice pri koryte, Dielce v spodných stavaniach, Olšie, Podovsie pri Cigánoch, U Olšia, U tŕstia a medzi lúkami, Babí dol, Slaniskov les, Konopiská, Les od koválovského, Nad malými lúčkami, Dolinka, Dielce od radimovského, Raňošovské, Nad korytom, U hrádze, Nad Štočkom v lieskach, Nad močiarom, Gbelský les, Novosady, Pod hájom, Zadné záhrady, Rybnické a nové dielce, Hrudy, Podovsie za dolinou, Hladná niva, Krajné sady, Dlhé diely, Pod Holíčskymi horami, Bažantnica, Pod vŕškami, Pri jelšine, Úzke od Letničia, Racká mláka, Za novými mlynami, Nad Luhom, Crástové pole, Borovištia, Slaniskový les, Pri vlčej jame, Trávnik, Nad tŕstím a krúžkom

Podobné, Chvojnická pahorkatina:

706x turistika, 533x miesto, 74x orientačný bod, 22x turistické informácie, 17x poľovnícky posed, 13x strom, 12x orientačná mapa, 8x studňa, 7x prístrešok, altánok, 5x atrakcia, 5x chranený strom, 3x miesto na piknik, 2x komín, 2x vodárenská veža, 2x horáreň, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chvojnická pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chvojnicka-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.