Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Chvojnická pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Chvojnická pahorkatina

Miesto v Chvojnická pahorkatina

V Chvojnická pahorkatina sa nachádza 529 kusov miesto.

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 1 z 9

Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Stračinky, Vinohrady kamence, Vinohrady Koziny, Vinohrady žebráky dolné, Vinohrady žebráky horné, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vinohrady staré hory, ZO Darmovise, Vinohrady Lištiny, ZO Hájky, Vinohrady kolébky, Vinohrady psíky, Vrbovčianka, Nový Dvor, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pod valom, Padelkové pole od Kátova, Grmaniská, Nad studienkou, Lazušky, Hrčov, Lipiny, Pod cestou od Radošoviec, Janov laz, Nad poľanou, Nivky pod vinohradmi, Medzi potokmi, Hrčnov, Nivy od Radošoviec, Pol hona, Lysina, Diely oskorušské a roľa Lúky, Domkárske stráne, Lúky zbytky, Prídanky od Radošoviec, Nové hory a lieštiny, Diely za humnami k vinohradom, Cerovina, Oskorušské predné diely, Za humny od Petrovej Vsi, Drinov, V hore, Letnicie, Kraj hája, Za drinovcom, Pole od Stefanova, Háje nad šášovské, Oskorušský les, Pridanky za vinohradmi, Diely u splavka, Pridanky a nivky v uzkych, Rybnik, Pridanky u dolnych, Za výmoľom, Pridavky v dolnych, Nivky nad lipovcom, Dolina

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 2 z 9

Konopiská, Pole za humni od Unina, Nivky a pridanky u haja, Konopniska, Pole za humny od Unina, U vrby, Diely za dedinou, Lúky šášovské, Drinovec, Splavek, Záhumenice, Nivky a dlhe podhajky, V uzkych, Splavek a drahy, Pole v sirokych od Unina, Sovovská, Horňákovská, Malova záhrada, Linkovec, Pri duboch, Samkové záhrady, U obuchových jám, Baniarka, Ságel, Horvátovská, Panské úhory, Pod Mackových mlákou, Petrová, Od Šaštínskeho, Pavlíkovská, Pri lávke, Pri husníku a Mackových mláka, Šajdová a Behynce, Tvrdina, Matulových hrudy, Prostredné pole pod hájom, Pri rektorovej, Čistonek, Balsar, Blatisko, Pri močidle, Čárska lúka, Rokytie, Hlaviny, Za fabrikou, Stará tehelňa, Bobogdan, Na dolných lúkach, Bažantnica, Za kopánkou, Niva pri Babinom, Prostredné pole pod hájom, Za majerom od Unína, Niva nad majerom, Belveder, Bresty od Radimova, Michalkovský dvor, Horné lúky, Bresty od Sekery, V jazierkach

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 3 z 9

Pod Hurbánkom, Pred majerom, Pod skepami, Pole v úzkych, Pod Íly, Malé pole od hája, Malé pole od hrádze, Sekera, Pole k háju, Na slanisku, Od zabitého, Novosádky, Vinohrady nad sklepmi, Od hája nad lúku, Petrovoveský háj, Prídanky pod sadmi, Lipovec, Otrčhora, Hrnčirky, Nové Hory, Diely barinské, Za Jurágmi, Pod pílou, Íly, Horné diely od radošovského hája, Koštolské, Diely za Hrubou cestou, Košarina, Pri Lukavci, Dolné lúky, Pole pod Íly, Medzi vodami, Chorvátske hony, Prostredné vinohrady, Štvrté, Záhumenice, Pole od osuského, Hoštácke nivky, Hrabovky, Barinské diely, Medzi vinohradmi, Hoštáky, Polianky, Pri kanáli, Kočov, Brosov kút, Nový dvor, Za Hrčákom horné, Záhumenice, Jahodniská, Staré zelnice, Starý háj - Dúbrava, Trstiny, Políčko, Starý dvor, Proti majeru, V jazerách, Chajuše, Bzovec, Hrudy od Buranského

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 4 z 9

Kočov pred kanálom, Pri Hrčákovi, Nad majerom, Kolesné, Paseky, Diely nad lúkami, Pri Hurčákovi horné, Nad Rásnikom, Horný novosad, Padelky, Brezová, Za Božkovcami, Diely od Dojča, Prídanky nad barinou, Nad Lipkou, Koválovce nad studňou, Niva záhumenice pri majeri, Štepnica jarok a kňažské, Chrastie, Nádavky a nivky od tabúľ, Nivky pod novosady, Domovné role do Kostolného járka, Štvrte v jazernom poli, Polámané nivky, Huky, Movis, Hlavenské pole, Priečne, Jazerské diely, Novosady dolné, V smolkách v rybníku, Buláni, Raková, Nivky za starou teheľňou, Kostolnica, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Nivky od Močidlian, Záhumenice od Koválovca, Klčovanky, Nádavky koncom Čáčova, Kruhy, Medzi hájmi, Horné Pavlové, Štepnice, Višňovec, Hajlenky, Široké diely, Staré hory, Zelnice, Role v pustom, Padelky za humnami od hôr, Záleské diely, Gajec, Vlčie horky, Vinohrady hliníky, Štvrte u starých šibeníc, Vinohrady mokré hory, Diely od lúčiek, Sviniareň, Zadné diely

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 5 z 9

Padelky za mlynom, Smolky, Nivky v jazernom poli pri dolných lúkach, Barinská, Kopánka, Rybník, Horné lúky pod kanálom, Záhumenice, Domové lúky od boričia, Vinohrady veselé hory, Háj lesa a zrubiská, Chmelnice, Roľa hrádky, Hrubé diely pod cestou, Za Hrčákom, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Záhumenice od Unína, Les nad Kraľovou, Darmovise, Nivky nad Bukovanami, Okopané, U Olša od Myjavy, Padelky v jazernom poli, Diely za kostolom, Barina, Krátke za Božkovcami, Prostredné diely, Vrátne, Nové dielce, Nivky nad štepnicami u hája, Dlhé kúty, Nivky za predmestím, Pri Hrčákovi dolné, Pole od Budkovian, Habrovec, Kyselica, Krátke kúty, Ploštiny, Úľanka pri kruhoch a ježovci, Nivky, Na pieskoch jašterice, Diely pri červenej vŕbe, Dlhé vysoké pole, Záhumenice od hôr, Pri rybníku, Horné lúky, Noviny, Vinohrádky, Buláňovci, Vinohrady kravé hory, V jarkoch, Slanisko, Činácke, Nivy za dolinou, Pri kríži, Záhumenice, Ježovec, od Unína pri Háji, Les Kopečnica, Dolné lúky

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 6 z 9

Padelky nad štepnicami, Hrubé Štepnice, V mlyniskách, Pri Klenovke, Diely od Unína, Razgovica, Padelky v dlhom poli, Za kostolom, Za humnami od Unína, Prídanky pod novosady, Kraje bok vinohradov, Dolné Pavlové, Nivky nad novými dielcami, Za humnami od Bodkovian, Novosady horné, Záhrady na dráhach, Hájek, Uľahlá, Zamyjavský vrch, Veľkostatok, Predné vinohrady, Prídanky, Vinohrady špety, Suroviny, Tlsté lesy, Prídanky od Vlčkovian, Oplatné, Horné Suroviny, Nivky nad Michalcom, Majer Budkovany, Nivky pri sv.Anne, Zlodejovce, Roľa noviny, Domovné role v Zlatníckej doline, Stárnisko, Paseka, Padelky v krivom kúte, Mazance, Nivky, Chrapače, Háje od Prietrže, Pod mlynmi, Padelky nad záhradkami a zelnice, Predné diely pri kríži, Diely, Zelnice, Domové lúky od Mokrého Hája, Zbytky menšie a väčšie, Chrasrie, Rybník, Briežky, Záhumenice za kanálom, Háje v doline, Kráľova hora, Krátke vinohrady, Dolné lúky, Štvrte pod vysokým poľom, Vinohrady Vintoperky, Domové lúky pod Tureckým stolom, Padelky pri háji

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 7 z 9

Nivky jazerské, Urbár, Vinice nad Koválovcom, Uhlička, Krivý kút, Kraje, Dušnica, Knežiny, Padelky nad záhradkami, Doliny, Háje v brehoch, Radimovský les, U žabiarových močidiel, Vinohrady staré nové, Bukovina, Háje od Sobotišťa, Krátke vysoké pole, U hája, Rásnik, Kúty, Nad mlynice, Záchrastie, Lapošnata, Domové Lúky, Štvrte v širokom poli, Pole od Surovin, Brezina, Psinky, Na nivách, Bažantnica, Brestové, Nivky za starou tehelňou, Háje, Medzi krúžim, Kratnov, Za vinohradmi, Novosady, Škrípik, Košutovec, Zadné pole, Zbytky menšie, Žlabiny, Podolky za dedinou, Medzi lúkami, Padelky pri mlyne, Druhú urbár, Dlhé vinohrady, Pole od Hlbokého, Padelky dlhé, Záhumenice, Za jarkom pri Raňošovskom, Zbytky, Vinohrady, Padelky od Oreského, Háj, Lúky, Pole od Kunova, Rásnik za výtokom, Paseky, Dolné Suroviny

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 8 z 9

Padielkové pole pod zadnou horou, Borník, Dolný Húšek, Políčko, Hájske, Podhájne, Nivy, Prostredné pole, Opendáky malé, Urbárske pridanky, Nivky, Za krúžim, Brehy, Role nové, Hory, Dielce, Zákostolné pole, Padelky, Vinohrady Novosady, Padelkové pole, Petrovské diely, Olšie, Hrubá lúka, Podovsie, Slané bahno, Predné diely v kameniciach, Priečne, Hrubé zámestie, Pod strážnou, Nivky u hrádze, Nad Hoštákmi, Na Bukovci, Na Kozách, Lúky, Padelky u orechova, Panské pri mlyne, Cechovské pole, Haňurky, Panské padelky od Petrovského, Dielce nad korytom, Dielce v spodných stavaniach, Padelky od petrovského, Záhumenice pri kostole, Otrč hora, Rúbanice, V lieskach, Horné hyže, Tabule, Podovsie pod majerom, Padelky krátke, Priečne pasienky, Na vlčích jamách, Prostredné hyže, Dielce na prostredných stavaniach, Rúbance, Malá lúka, Svätá studienka, Predné jazierka, Staré hory, Priečne nad korytom

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 9 z 9

Pole od Budkovan, Záhumenice pri koryte, Chrástové pole, Harastíny, Bok harastín, Šinkérka, Bresty, Priečne pri orechovci, Holíčské hory, Padelky za dolinou, Zelnice, Nad Štočkom v lieskach, Úzke od Letničia, Za novými mlynami, Pod hájom, Hladná niva, Nad korytom, Crástové pole, Podovsie pri Cigánoch, Bažantnica, Racká mláka, Borovištia, Raňošovské, Gbelský les, Pod vŕškami, Konopiská, U tŕstia a medzi lúkami, Babí dol, Dielce od radimovského, U Olšia, Nad močiarom, Dolinka, Zadné záhrady, U hrádze, Pod Holíčskymi horami, Hrudy, Pri jelšine, Rybnické a nové dielce, Slaniskov les, Les od koválovského, Nad malými lúčkami, Dlhé diely, Slaniskový les, Podovsie za dolinou, Nad Luhom, Krajné sady, Pri vlčej jame, Trávnik, Nad tŕstím a krúžkom

Podobné, Chvojnická pahorkatina:

726x turistika, 529x miesto, 83x orientačný bod, 29x turistické informácie, 17x orientačná mapa, 17x poľovnícky posed, 14x strom, 8x studňa, 8x prístrešok, altánok, 5x atrakcia, 5x chranený strom, 3x miesto na piknik, 3x komín, 2x vodárenská veža, 2x horáreň, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chvojnická pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chvojnicka-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.