Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Chvojnická pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Chvojnická pahorkatina

Miesto v Chvojnická pahorkatina

V Chvojnická pahorkatina sa nachádza 529 kusov miesto.

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 1 z 9

Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Stračinky, Vinohrady kamence, Vinohrady Koziny, Vinohrady žebráky horné, Vinohrady žebráky dolné, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vinohrady staré hory, ZO Darmovise, Vinohrady Lištiny, ZO Hájky, Vinohrady kolébky, Vinohrady psíky, Vrbovčianka, Nový Dvor, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pod valom, Padelkové pole od Kátova, Grmaniská, Nad studienkou, Lazušky, Lipiny, Nové hory a lieštiny, Prídanky od Radošoviec, Nad poľanou, Domkárske stráne, Diely za humnami k vinohradom, Pol hona, Hrčov, Nivy od Radošoviec, Cerovina, Lysina, Medzi potokmi, Janov laz, Hrčnov, Pod cestou od Radošoviec, Lúky zbytky, Diely oskorušské a roľa Lúky, Oskorušské predné diely, Nivky pod vinohradmi, Oskorušský les, Lúky šášovské, Konopiská, Diely za dedinou, Diely u splavka, Konopniska, Drinovec, Pole za humni od Unina, V uzkych, V hore, Záhumenice, Pridanky za vinohradmi, Rybnik, Háje nad šášovské, Kraj hája, Pole od Stefanova, Za humny od Petrovej Vsi, U vrby

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 2 z 9

Za výmoľom, Dolina, Letnicie, Splavek, Pridavky v dolnych, Pole za humny od Unina, Nivky a dlhe podhajky, Za drinovcom, Pridanky a nivky v uzkych, Pridanky u dolnych, Nivky a pridanky u haja, Drinov, Nivky nad lipovcom, Pole v sirokych od Unina, Splavek a drahy, Panské úhory, Pod Mackových mlákou, Samkové záhrady, Malova záhrada, Horvátovská, Baniarka, Pri duboch, Petrová, U obuchových jám, Od Šaštínskeho, Ságel, Linkovec, Pavlíkovská, Sovovská, Horňákovská, Matulových hrudy, Tvrdina, Šajdová a Behynce, Pri husníku a Mackových mláka, Pri lávke, Bobogdan, Bažantnica, Stará tehelňa, Čárska lúka, Pri močidle, Za fabrikou, Rokytie, Prostredné pole pod hájom, Pri rektorovej, Hlaviny, Na dolných lúkach, Balsar, Blatisko, Čistonek, Niva nad majerom, Za majerom od Unína, Horné lúky, Bresty od Radimova, Za kopánkou, Prostredné pole pod hájom, Belveder, Niva pri Babinom, Michalkovský dvor, Lipovec, Vinohrady nad sklepmi

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 3 z 9

Bresty od Sekery, Na slanisku, Od hája nad lúku, Petrovoveský háj, Od zabitého, Pole k háju, Otrčhora, Pod Hurbánkom, V jazierkach, Pod skepami, Pod Íly, Pred majerom, Malé pole od hrádze, Pole v úzkych, Malé pole od hája, Prídanky pod sadmi, Novosádky, Sekera, Pri Lukavci, Medzi vinohradmi, Kočov, Chorvátske hony, Pri kanáli, Pole pod Íly, Koštolské, Hoštácke nivky, Štvrté, Hoštáky, Hrnčirky, Diely za Hrubou cestou, Polianky, Pole od osuského, Prostredné vinohrady, Za Jurágmi, Košarina, Pod pílou, Dolné lúky, Nové Hory, Hrabovky, Medzi vodami, Horné diely od radošovského hája, Barinské diely, Íly, Záhumenice, Diely barinské, Kočov pred kanálom, Záhumenice, Chajuše, Trstiny, V jazerách, Kolesné, Diely nad lúkami, Bzovec, Horný novosad, Pri Hurčákovi horné, Padelky, Nový dvor, Nad majerom, Za Hrčákom horné, Jahodniská

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 4 z 9

Paseky, Nad Rásnikom, Proti majeru, Pri Hrčákovi, Hrudy od Buranského, Staré zelnice, Brezová, Starý dvor, Políčko, Starý háj - Dúbrava, Brosov kút, Za Božkovcami, U Olša od Myjavy, Vrátne, Úľanka pri kruhoch a ježovci, Nádavky a nivky od tabúľ, Zelnice, Háj lesa a zrubiská, Za humnami od Unína, Prídanky pod novosady, Niva záhumenice pri majeri, Vinohrady kravé hory, Diely pri červenej vŕbe, Padelky za mlynom, Sviniareň, Huky, V mlyniskách, Domovné role do Kostolného járka, Nivky nad Bukovanami, Jazerské diely, V smolkách v rybníku, Nivky, Dolné lúky, Nové dielce, Koválovce nad studňou, Záhumenice od hôr, Záleské diely, Horné Pavlové, Les Kopečnica, Záhumenice, Buláňovci, od Unína pri Háji, Vinohrádky, Les nad Kraľovou, Vinohrady hliníky, Hlavenské pole, Nivky od Močidlian, Padelky v jazernom poli, Kraje bok vinohradov, Noviny, Roľa hrádky, Štepnice, Zadné diely, Záhumenice od Unína, Okopané, V jarkoch, Hájek, Štepnica jarok a kňažské, Nádavky koncom Čáčova, Nivy za dolinou

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 5 z 9

Diely od Dojča, Pri Hrčákovi dolné, Pri rybníku, Nivky v jazernom poli pri dolných lúkach, Priečne, Barinská, Hrubé Štepnice, Medzi hájmi, Prídanky nad barinou, Hrubé diely pod cestou, Za Hrčákom, Novosady horné, Za kostolom, Novosady dolné, Nad Lipkou, Vinohrady mokré hory, Kostolnica, Padelky v dlhom poli, Nivky nad novými dielcami, Diely od Unína, Na pieskoch jašterice, Klčovanky, Záhumenice od Koválovca, Pri Klenovke, Štvrte u starých šibeníc, Smolky, Nivky za starou teheľňou, Ploštiny, Dlhé vysoké pole, Dolné Pavlové, Hajlenky, Krátke kúty, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Prostredné diely, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Záhumenice, Diely za kostolom, Kruhy, Za humnami od Bodkovian, Záhrady na dráhach, Činácke, Nivky za predmestím, Buláni, Krátke za Božkovcami, Kopánka, Staré hory, Padelky za humnami od hôr, Barina, Diely od lúčiek, Dlhé kúty, Domové lúky od boričia, Gajec, Habrovec, Ježovec, Kyselica, Movis, Nivky nad štepnicami u hája, Nivky pod novosady, Pole od Budkovian, Polámané nivky

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 6 z 9

Pri kríži, Raková, Role v pustom, Slanisko, Višňovec, Široké diely, Štvrte v jazernom poli, Horné lúky, Horné lúky pod kanálom, Chmelnice, Chrastie, Darmovise, Rybník, Vlčie horky, Padelky nad štepnicami, Razgovica, Vinohrady veselé hory, Za vinohradmi, Psinky, Kráľova hora, Prídanky, Vinohrady staré nové, Vinice nad Koválovcom, U hája, Tlsté lesy, Doliny, Vinohrady špety, Bukovina, Uhlička, Chrapače, Zlodejovce, Záchrastie, Brestové, Brezina, Padelky nad záhradkami a zelnice, Kratnov, Košutovec, Stárnisko, Štvrte v širokom poli, Horné Suroviny, Chrasrie, Knežiny, Háje od Prietrže, Suroviny, Háje v brehoch, Štvrte pod vysokým poľom, Nivky nad Michalcom, Rybník, Žlabiny, Kúty, Predné diely pri kríži, Škrípik, Dolné lúky, Na nivách, Paseka, Uľahlá, Zbytky menšie, Lapošnata, Majer Budkovany, Nivky pri sv.Anne

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 7 z 9

Zelnice, Nivky za starou tehelňou, Vinohrady Vintoperky, Diely, Domové Lúky, Zamyjavský vrch, Zbytky menšie a väčšie, Rásnik, Háje od Sobotišťa, Mazance, Medzi lúkami, Veľkostatok, U žabiarových močidiel, Nad mlynice, Padelky pri háji, Oplatné, Padelky nad záhradkami, Padelky v krivom kúte, Medzi krúžim, Zadné pole, Bažantnica, Krátke vinohrady, Záhumenice za kanálom, Urbár, Domovné role v Zlatníckej doline, Domové lúky od Mokrého Hája, Padelky pri mlyne, Háje v doline, Dlhé vinohrady, Pole od Surovin, Domové lúky pod Tureckým stolom, Dušnica, Krivý kút, Radimovský les, Predné vinohrady, Podolky za dedinou, Nivky jazerské, Pod mlynmi, Roľa noviny, Nivky, Novosady, Kraje, Prídanky od Vlčkovian, Krátke vysoké pole, Briežky, Háje, Druhú urbár, Petrovské diely, Políčko, Zákostolné pole, Padielkové pole pod zadnou horou, Lúky, Za krúžim, Pole od Kunova, Padelky dlhé, Vinohrady, Brehy, Nivy, Urbárske pridanky, Rásnik za výtokom

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 8 z 9

Borník, Padelky, Paseky, Dolné Suroviny, Role nové, Padelky od Oreského, Dolný Húšek, Vinohrady Novosady, Pole od Hlbokého, Hory, Padelkové pole, Háj, Záhumenice, Za jarkom pri Raňošovskom, Zbytky, Hájske, Nivky, Opendáky malé, Prostredné pole, Dielce, Podhájne, Panské padelky od Petrovského, Podovsie pod majerom, Tabule, Chrástové pole, Dielce na prostredných stavaniach, Hrubé zámestie, Haňurky, Hrubá lúka, Horné hyže, Na vlčích jamách, Otrč hora, Lúky, Záhumenice pri kostole, Priečne pasienky, Padelky od petrovského, Bresty, Padelky za dolinou, Šinkérka, Cechovské pole, Dielce v spodných stavaniach, Rúbance, Nad Hoštákmi, Priečne, Holíčské hory, Padelky krátke, Pod strážnou, Na Kozách, Záhumenice pri koryte, Panské pri mlyne, Priečne pri orechovci, Zelnice, Bok harastín, Podovsie, Malá lúka, Predné jazierka, Staré hory, Prostredné hyže, Na Bukovci, Harastíny

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 9 z 9

Olšie, Padelky u orechova, Pole od Budkovan, Dielce nad korytom, Priečne nad korytom, Rúbanice, Svätá studienka, Predné diely v kameniciach, Slané bahno, Nivky u hrádze, V lieskach, Racká mláka, Nad korytom, Úzke od Letničia, Podovsie za dolinou, Pod hájom, Slaniskový les, Bažantnica, Slaniskov les, Nad Luhom, Dielce od radimovského, Hladná niva, Babí dol, Dolinka, Podovsie pri Cigánoch, U Olšia, U tŕstia a medzi lúkami, Zadné záhrady, Crástové pole, Krajné sady, Konopiská, Hrudy, Nad močiarom, Gbelský les, Pri jelšine, Dlhé diely, Nad Štočkom v lieskach, Les od koválovského, Pod Holíčskymi horami, Raňošovské, U hrádze, Borovištia, Rybnické a nové dielce, Za novými mlynami, Nad malými lúčkami, Pod vŕškami, Trávnik, Nad tŕstím a krúžkom, Pri vlčej jame

Podobné, Chvojnická pahorkatina:

729x turistika, 529x miesto, 83x orientačný bod, 31x turistické informácie, 17x poľovnícky posed, 17x orientačná mapa, 14x strom, 8x prístrešok, altánok, 8x studňa, 6x atrakcia, 5x chranený strom, 3x miesto na piknik, 3x komín, 2x vodárenská veža, 2x horáreň, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chvojnická pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chvojnicka-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.