Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Chvojnická pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Chvojnická pahorkatina

Miesto v Chvojnická pahorkatina

V Chvojnická pahorkatina sa nachádza 529 kusov miesto.

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 1 z 9

Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Stračinky, Vinohrady kamence, Vinohrady Koziny, Vinohrady žebráky horné, Vinohrady žebráky dolné, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vinohrady staré hory, ZO Darmovise, Vinohrady Lištiny, Vinohrady kolébky, ZO Hájky, Vinohrady psíky, Vrbovčianka, Nový Dvor, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pod valom, Padelkové pole od Kátova, Grmaniská, Nad studienkou, Lazušky, Pod cestou od Radošoviec, Janov laz, Cerovina, Nové hory a lieštiny, Lysina, Lúky zbytky, Medzi potokmi, Pol hona, Diely oskorušské a roľa Lúky, Lipiny, Nad poľanou, Nivky pod vinohradmi, Nivy od Radošoviec, Diely za humnami k vinohradom, Hrčov, Prídanky od Radošoviec, Oskorušské predné diely, Domkárske stráne, Hrčnov, Diely za dedinou, Oskorušský les, Záhumenice, Kraj hája, Letnicie, Pridanky za vinohradmi, Diely u splavka, V uzkych, Za drinovcom, Konopiská, Za výmoľom, U vrby, Pridanky a nivky v uzkych, Pole za humni od Unina, Rybnik, Pridavky v dolnych, Pole od Stefanova, Za humny od Petrovej Vsi

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 2 z 9

Nivky nad lipovcom, Lúky šášovské, Pole za humny od Unina, Drinov, Dolina, Nivky a dlhe podhajky, Háje nad šášovské, Drinovec, V hore, Nivky a pridanky u haja, Pridanky u dolnych, Splavek, Konopniska, Splavek a drahy, Pole v sirokych od Unina, U obuchových jám, Pri duboch, Malova záhrada, Pavlíkovská, Pod Mackových mlákou, Horňákovská, Panské úhory, Od Šaštínskeho, Ságel, Samkové záhrady, Linkovec, Baniarka, Sovovská, Petrová, Horvátovská, Tvrdina, Šajdová a Behynce, Pri lávke, Pri husníku a Mackových mláka, Matulových hrudy, Rokytie, Bažantnica, Hlaviny, Bobogdan, Prostredné pole pod hájom, Na dolných lúkach, Stará tehelňa, Pri rektorovej, Blatisko, Pri močidle, Čistonek, Za fabrikou, Balsar, Čárska lúka, Horné lúky, Prostredné pole pod hájom, Za majerom od Unína, Niva nad majerom, Belveder, Bresty od Radimova, Michalkovský dvor, Niva pri Babinom, Za kopánkou, Petrovoveský háj, Pole k háju

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 3 z 9

Na slanisku, Pole v úzkych, Novosádky, Sekera, Pred majerom, Malé pole od hrádze, Pod Hurbánkom, Malé pole od hája, Bresty od Sekery, Od hája nad lúku, Od zabitého, V jazierkach, Pod skepami, Prídanky pod sadmi, Lipovec, Pod Íly, Vinohrady nad sklepmi, Otrčhora, Hrabovky, Hrnčirky, Kočov, Horné diely od radošovského hája, Pri Lukavci, Medzi vodami, Diely barinské, Diely za Hrubou cestou, Medzi vinohradmi, Dolné lúky, Pri kanáli, Košarina, Barinské diely, Za Jurágmi, Íly, Pole od osuského, Pod pílou, Prostredné vinohrady, Polianky, Hoštáky, Pole pod Íly, Záhumenice, Hoštácke nivky, Chorvátske hony, Koštolské, Štvrté, Nové Hory, Bzovec, Hrudy od Buranského, Starý háj - Dúbrava, Kolesné, Brezová, Nad Rásnikom, Jahodniská, Za Hrčákom horné, Políčko, Horný novosad, Pri Hrčákovi, V jazerách, Diely nad lúkami, Starý dvor, Padelky

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 4 z 9

Proti majeru, Kočov pred kanálom, Nad majerom, Staré zelnice, Brosov kút, Za Božkovcami, Nový dvor, Chajuše, Pri Hurčákovi horné, Paseky, Záhumenice, Trstiny, Štepnice, Dlhé vysoké pole, Chrastie, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Horné lúky, Hrubé diely pod cestou, Dolné lúky, Prídanky nad barinou, Koválovce nad studňou, Domovné role do Kostolného járka, Hlavenské pole, Pri Hrčákovi dolné, Nivky za starou teheľňou, Ploštiny, Nivky nad novými dielcami, Diely od Dojča, Raková, Štvrte v jazernom poli, Diely od lúčiek, Habrovec, Staré hory, Háj lesa a zrubiská, Kraje bok vinohradov, Nad Lipkou, V mlyniskách, Záleské diely, Vinohrady hliníky, Nádavky a nivky od tabúľ, Jazerské diely, Barina, Dlhé kúty, Nové dielce, Darmovise, Novosady dolné, Za humnami od Bodkovian, Štvrte u starých šibeníc, Široké diely, Razgovica, Višňovec, Záhrady na dráhach, Les nad Kraľovou, Nivky za predmestím, Úľanka pri kruhoch a ježovci, Prostredné diely, Role v pustom, Chmelnice, Niva záhumenice pri majeri, Pole od Budkovian

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 5 z 9

Rybník, Za humnami od Unína, Vinohrádky, od Unína pri Háji, Nivky, Nivky nad štepnicami u hája, Záhumenice, V jarkoch, Smolky, Sviniareň, Buláni, Prídanky pod novosady, Polámané nivky, Gajec, Zelnice, Krátke za Božkovcami, Movis, Kyselica, Nivky v jazernom poli pri dolných lúkach, Horné Pavlové, Kostolnica, Pri rybníku, Diely od Unína, Krátke kúty, Pri kríži, Na pieskoch jašterice, Horné lúky pod kanálom, Vinohrady veselé hory, Vinohrady mokré hory, Padelky nad štepnicami, Ježovec, Nivky od Močidlian, Nivky pod novosady, Priečne, Hájek, Kopánka, Záhumenice od hôr, Buláňovci, Klčovanky, Padelky za humnami od hôr, Padelky za mlynom, Hajlenky, V smolkách v rybníku, Nádavky koncom Čáčova, Dolné Pavlové, U Olša od Myjavy, Nivky nad Bukovanami, Medzi hájmi, Padelky v jazernom poli, Nivy za dolinou, Huky, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Diely pri červenej vŕbe, Kruhy, Noviny, Okopané, Záhumenice od Unína, Za kostolom, Diely za kostolom, Slanisko

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 6 z 9

Vlčie horky, Zadné diely, Domové lúky od boričia, Barinská, Vrátne, Novosady horné, Štepnica jarok a kňažské, Pri Klenovke, Hrubé Štepnice, Padelky v dlhom poli, Vinohrady kravé hory, Činácke, Roľa hrádky, Záhumenice od Koválovca, Les Kopečnica, Záhumenice, Za Hrčákom, Padelky pri mlyne, Nivky jazerské, Nivky, Veľkostatok, Psinky, Knežiny, Domové lúky od Mokrého Hája, Nivky nad Michalcom, Háje v doline, Žlabiny, Krivý kút, Brestové, Padelky pri háji, Za vinohradmi, Nivky za starou tehelňou, Kraje, Uhlička, Dolné lúky, Medzi krúžim, Bažantnica, Diely, Oplatné, Lapošnata, Padelky nad záhradkami, Urbár, Predné vinohrady, U hája, Podolky za dedinou, Háje od Prietrže, Háje, U žabiarových močidiel, Prídanky od Vlčkovian, Vinice nad Koválovcom, Krátke vinohrady, Kúty, Briežky, Záhumenice za kanálom, Roľa noviny, Háje od Sobotišťa, Chrasrie, Predné diely pri kríži, Medzi lúkami, Vinohrady špety

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 7 z 9

Štvrte v širokom poli, Vinohrady staré nové, Radimovský les, Zamyjavský vrch, Rybník, Horné Suroviny, Paseka, Záchrastie, Suroviny, Prídanky, Vinohrady Vintoperky, Dlhé vinohrady, Zbytky menšie, Škrípik, Štvrte pod vysokým poľom, Tlsté lesy, Zadné pole, Uľahlá, Dušnica, Košutovec, Zbytky menšie a väčšie, Zelnice, Kráľova hora, Majer Budkovany, Padelky nad záhradkami a zelnice, Pod mlynmi, Stárnisko, Brezina, Padelky v krivom kúte, Kratnov, Domové Lúky, Bukovina, Domovné role v Zlatníckej doline, Nad mlynice, Mazance, Druhú urbár, Chrapače, Domové lúky pod Tureckým stolom, Zlodejovce, Na nivách, Krátke vysoké pole, Novosady, Rásnik, Doliny, Háje v brehoch, Pole od Surovin, Nivky pri sv.Anne, Za krúžim, Petrovské diely, Políčko, Vinohrady Novosady, Opendáky malé, Padielkové pole pod zadnou horou, Lúky, Pole od Kunova, Nivy, Háj, Hory, Za jarkom pri Raňošovskom, Zákostolné pole

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 8 z 9

Role nové, Padelky od Oreského, Urbárske pridanky, Vinohrady, Dielce, Dolné Suroviny, Padelky, Hájske, Nivky, Brehy, Prostredné pole, Padelky dlhé, Borník, Dolný Húšek, Paseky, Padelkové pole, Zbytky, Pole od Hlbokého, Záhumenice, Rásnik za výtokom, Podhájne, Záhumenice pri koryte, Priečne nad korytom, Pod strážnou, Priečne pasienky, Otrč hora, Nad Hoštákmi, Na Kozách, Chrástové pole, Rúbance, Podovsie, Malá lúka, Padelky za dolinou, Slané bahno, Padelky krátke, Prostredné hyže, Haňurky, Šinkérka, Panské pri mlyne, Rúbanice, Pole od Budkovan, Zelnice, Priečne, Harastíny, Staré hory, Lúky, Na Bukovci, Priečne pri orechovci, Dielce nad korytom, Padelky od petrovského, Panské padelky od Petrovského, Na vlčích jamách, Záhumenice pri kostole, Hrubé zámestie, Bok harastín, Predné jazierka, Padelky u orechova, Hrubá lúka, Tabule, Predné diely v kameniciach

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 9 z 9

Horné hyže, Nivky u hrádze, Podovsie pod majerom, Olšie, Svätá studienka, V lieskach, Dielce v spodných stavaniach, Dielce na prostredných stavaniach, Cechovské pole, Holíčské hory, Bresty, Úzke od Letničia, Pri jelšine, Les od koválovského, Gbelský les, Podovsie pri Cigánoch, U tŕstia a medzi lúkami, Nad malými lúčkami, Dolinka, Slaniskový les, Za novými mlynami, U hrádze, Podovsie za dolinou, Hladná niva, Slaniskov les, Pod vŕškami, Zadné záhrady, Nad Štočkom v lieskach, Rybnické a nové dielce, Nad Luhom, Babí dol, Pod Holíčskymi horami, Dlhé diely, Racká mláka, Nad močiarom, Hrudy, Raňošovské, Borovištia, Konopiská, Pod hájom, U Olšia, Krajné sady, Nad korytom, Dielce od radimovského, Bažantnica, Crástové pole, Nad tŕstím a krúžkom, Trávnik, Pri vlčej jame

Podobné, Chvojnická pahorkatina:

717x turistika, 529x miesto, 79x orientačný bod, 28x turistické informácie, 17x poľovnícky posed, 16x orientačná mapa, 13x strom, 8x studňa, 7x prístrešok, altánok, 5x atrakcia, 5x chranený strom, 3x miesto na piknik, 2x komín, 2x vodárenská veža, 2x horáreň, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chvojnická pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chvojnicka-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.