Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Chvojnická pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Chvojnická pahorkatina

Miesto v Chvojnická pahorkatina

V Chvojnická pahorkatina sa nachádza 533 kusov miesto.

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 1 z 9

Vinohrady parnofajty, Stračinky, Vinohrady Propaste, Vinohrady kamence, Vinohrady Koziny, Vinohrady žebráky horné, Vinohrady žebráky dolné, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vinohrady staré hory, ZO Darmovise, Vinohrady Lištiny, ZO Hájky, Vinohrady kolébky, Vinohrady psíky, Vrbovčianka, Nový Dvor, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pod valom, Padelkové pole od Kátova, Nad studienkou, Grmaniská, Lazušky, Lysina, Janov laz, Diely oskorušské a roľa Lúky, Prídanky od Radošoviec, Hrčnov, Nad poľanou, Nové hory a lieštiny, Lúky zbytky, Nivy od Radošoviec, Nivky pod vinohradmi, Medzi potokmi, Diely za humnami k vinohradom, Lipiny, Tlstá hora, Pod cestou od Radošoviec, Cerovina, Domkárske stráne, Oskorušské predné diely, Pol hona, Hrčov, Kraj hája, Lúky šášovské, Splavek, Pridanky u dolnych, Konopniska, Novosady, Drinov, Za drinovcom, Záhumenice, V hore, Dolina, Nivky nad lipovcom, Nivky a pridanky u haja, Oskorušský les, Rybnik, Pole za humni od Unina, Pole od Stefanova

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 2 z 9

Za humny od Petrovej Vsi, Letnicie, U vrby, V uzkych, Drinovec, Pole za humny od Unina, Nivky a dlhe podhajky, Diely za dedinou, Pridanky a nivky v uzkych, Diely u splavka, Pridanky za vinohradmi, Pridavky v dolnych, Za výmoľom, Konopiská, Háje nad šášovské, Pole v sirokych od Unina, Splavek a drahy, Čárska lúka, Malova záhrada, Rokytie, Baniarka, Balsar, Linkovec, Horvátovská, Pri rektorovej, Bažantnica, Pod Mackových mlákou, Od Šaštínskeho, Horňákovská, Samkové záhrady, Ságel, Pavlíkovská, Sovovská, Za fabrikou, Na dolných lúkach, Prostredné pole pod hájom, Čistonek, Petrová, Bobogdan, Hlaviny, Panské úhory, Pri duboch, Blatisko, Stará tehelňa, U obuchových jám, Pri močidle, Tvrdina, Za kopánkou, Pri husníku a Mackových mláka, Matulových hrudy, Belveder, Pri lávke, Horné lúky, Šajdová a Behynce, Prostredné pole pod hájom, Štvrté, Diely barinské, Barinské diely, Chorvátske hony, Záhumenice

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 3 z 9

Hoštácke nivky, Horné diely od radošovského hája, Niva pri Babinom, Za majerom od Unína, Bresty od Radimova, Koštolské, Nové Hory, Polianky, Hrnčirky, Diely za Hrubou cestou, Niva nad majerom, Hoštáky, Michalkovský dvor, Prídanky pod sadmi, Od hája nad lúku, Pod skepami, Lipovec, Staré zelnice, Pred majerom, Pole k háju, Na slanisku, Malé pole od hája, Bresty od Sekery, Vinohrady nad sklepmi, Malé pole od hrádze, Od zabitého, Padelky, V jazierkach, Pole v úzkych, Pod Hurbánkom, Petrovoveský háj, Otrčhora, Sekera, Horný novosad, Novosádky, Pod Íly, Íly, Pod pílou, Záhumenice, Za Hrčákom horné, Pole pod Íly, Pri Lukavci, Proti majeru, Bzovec, Kočov, Hrudy od Buranského, Za Jurágmi, Pole od osuského, Pri Hrčákovi, Za Božkovcami, Starý háj - Dúbrava, Prostredné vinohrady, Nový dvor, Trstiny, Starý dvor, Dolné lúky, Medzi vinohradmi, Jahodniská, Pri Hurčákovi horné, Košarina

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 4 z 9

Pri kanáli, Chajuše, Medzi vodami, Nad majerom, V jazerách, Hrabovky, Diely nad lúkami, Kolesné, Nivy za dolinou, Diely od Dojča, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Nad Rásnikom, Na pieskoch jašterice, Pri Hrčákovi dolné, Okopané, V smolkách v rybníku, Koválovce nad studňou, Záleské diely, Brezová, Za Hrčákom, Horné Pavlové, Priečne, Medzi hájmi, Vinohrádky, Paseky, Pri rybníku, Jazerské diely, Pri Klenovke, Huky, Buláňovci, Les nad Kraľovou, Diely od Unína, Dlhé kúty, Krátke za Božkovcami, Štepnice, Nivky nad štepnicami u hája, Chrastie, Brosov kút, Nádavky a nivky od tabúľ, Záhumenice od Unína, Smolky, Široké diely, U Olša od Myjavy, Krátke kúty, Kopánka, Niva záhumenice pri majeri, Nádavky koncom Čáčova, Dolné Pavlové, Záhumenice, V mlyniskách, Za kostolom, Kočov pred kanálom, Diely od lúčiek, Záhumenice, Buláni, Políčko, Ježovec, Pri kríži, Nivky pod novosady, Gajec

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 5 z 9

Padelky v dlhom poli, Hrubé diely pod cestou, Pod mlynmi, Padielkové pole pod zadnou horou, Prídanky nad barinou, Vlčie horky, Nivky jazerské, Kostolnica, Role v pustom, Padelky nad štepnicami, Lapošnata, Hajlenky, Zelnice, Nad Lipkou, Vinohrady mokré hory, Diely, Rybník, Nivky nad Bukovanami, Novosady horné, Nivky, Hájek, Záhrady na dráhach, Škrípik, Za humnami od Unína, Urbár, Kruhy, Nivky nad Michalcom, Turecký stôl, Nivky, Nivky v jazernom poli pri dolných lúkach, Vinice nad Koválovcom, Tlsté lesy, Zamyjavský vrch, U hája, Bažantnica, Padelky za mlynom, Raková, Kúty, Nivky pri sv.Anne, Nivky za starou teheľňou, Barinská, Prostredné diely, Zákostolné pole, Rybník, Háje, Kráľova hora, Roľa hrádky, Barina, U žabiarových močidiel, Ploštiny, Za humnami od Bodkovian, Záhumenice od Koválovca, Nivky za predmestím, Hrubé Štepnice, Žlabiny, Diely za kostolom, Habrovec, Zadné diely, Vinohrady kravé hory, Movis

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 6 z 9

Mazance, Veľkostatok, Vinohrady hliníky, Háj lesa a zrubiská, Druhú urbár, Razgovica, Zadné pole, Pole od Budkovian, Les Kopečnica, V jarkoch, Polámané nivky, Darmovise, Nové dielce, Sviniareň, Úľanka pri kruhoch a ježovci, Novosady dolné, Dolné lúky, Horné lúky pod kanálom, Záhumenice za kanálom, Chmelnice, Vinohrady veselé hory, Hlavenské pole, Štvrte v jazernom poli, od Unína pri Háji, Noviny, Nivky od Močidlian, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Rásnik, Kyselica, Padelky v jazernom poli, Na nivách, Paseka, Prídanky pod novosady, Stárnisko, Domové lúky od boričia, Dlhé vysoké pole, Kraje bok vinohradov, Štvrte u starých šibeníc, Nivky nad novými dielcami, Padelkové pole, Padelky za humnami od hôr, Štepnica jarok a kňažské, Klčovanky, Činácke, Podolky za dedinou, Dušnica, Záhumenice od hôr, Chrasrie, Domovné role do Kostolného járka, Višňovec, Diely pri červenej vŕbe, Horné lúky, Slanisko, Vrátne, Staré hory, Oplatné, Predné vinohrady, Padelky pri mlyne, Roľa noviny, Pole od Surovin

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 7 z 9

Kratnov, Brezina, Opendáky malé, Prostredné pole, Uľahlá, Pole od Budkovan, Košutovec, Novosady, Domové Lúky, Dlhé vinohrady, Štvrte pod vysokým poľom, Knežiny, Domovné role v Zlatníckej doline, Radimovský les, Briežky, Vinohrady staré nové, Majer Budkovany, Prídanky od Vlčkovian, Za vinohradmi, Nivky, Predné diely v kameniciach, Domové lúky pod Tureckým stolom, Vinohrady špety, Brestové, Padelky pri háji, Predné diely pri kríži, Zbytky menšie, Krivý kút, Cechovské pole, Nivky za starou tehelňou, Bukovina, Hrubé zámestie, Psinky, Uhlička, Domové lúky od Mokrého Hája, Bresty, Medzi krúžim, Padelky nad záhradkami a zelnice, Prídanky, Dolné lúky, Zbytky menšie a väčšie, Kraje, Dolný Húšek, Rúbanice, Záchrastie, Háje v doline, Rúbance, Paseky, Suroviny, Háje v brehoch, Predné jazierka, Nad mlynice, Horné Suroviny, Háje od Sobotišťa, Urbárske pridanky, Zlodejovce, Doliny, Chrástové pole, Krátke vysoké pole, Krátke vinohrady

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 8 z 9

Medzi lúkami, Malá lúka, Hrubá lúka, Háje od Prietrže, Rásnik za výtokom, Vinohrady Vintoperky, Padelky nad záhradkami, Zelnice, Za jarkom pri Raňošovskom, Padelky v krivom kúte, Políčko, Chrapače, Štvrte v širokom poli, Nad Hoštákmi, Padelky od petrovského, Hájske, Olšie, Svätá studienka, Záhumenice, Vinohrady, Slaniskový les, Pole od Hlbokého, Slané bahno, Zbytky, Konopiská, Otrč hora, Na Kozách, Hrudy, Háj, Záhumenice pri koryte, Padelky u orechova, Pod vŕškami, Priečne pasienky, Na Bukovci, Podhájne, Bažantnica, Padelky za dolinou, Padelky od Oreského, Dolné Suroviny, Padelky, Prostredné hyže, Za novými mlynami, Zelnice, Pod hájom, U tŕstia a medzi lúkami, Šinkérka, Dielce, Role nové, Lúky, Pri jelšine, Vinohrady Novosady, Nad močiarom, Dlhé diely, Harastíny, V lieskach, Petrovské diely, Racká mláka, Borník, Tabule, Hory

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 9 z 9

Nivy, Panské pri mlyne, Pole od Kunova, Haňurky, Crástové pole, Podovsie, Panské padelky od Petrovského, Dielce v spodných stavaniach, Pod strážnou, Horné hyže, Dielce na prostredných stavaniach, Nad malými lúčkami, Nivky u hrádze, Záhumenice pri kostole, Podovsie pod majerom, Raňošovské, Brehy, Rybnické a nové dielce, Slaniskov les, Holíčské hory, Dielce nad korytom, Priečne nad korytom, Staré hory, Bok harastín, Lúky, Na vlčích jamách, Padelky dlhé, Za krúžim, Priečne pri orechovci, Pod Holíčskymi horami, Dolinka, Nad Štočkom v lieskach, Les od koválovského, Úzke od Letničia, Babí dol, Podovsie pri Cigánoch, Hladná niva, Novosady, Krajné sady, Dielce od radimovského, Pri vlčej jame, Nad Luhom, Nad korytom, U Olšia, Padelky krátke, Priečne, Borovištia, Nad tŕstím a krúžkom, Podovsie za dolinou, U hrádze, Trávnik, Zadné záhrady, Gbelský les

Podobné, Chvojnická pahorkatina:

671x turistika, 533x miesto, 44x orientačný bod, 22x turistické informácie, 17x poľovnícky posed, 13x strom, 11x orientačná mapa, 7x studňa, 6x prístrešok, altánok, 5x chranený strom, 4x atrakcia, 3x miesto na piknik, 2x horáreň, 2x vodárenská veža, 2x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://chvojnicka-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.