Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Chvojnická pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Chvojnická pahorkatina

Miesto v Chvojnická pahorkatina

V Chvojnická pahorkatina sa nachádza 533 kusov miesto.

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 1 z 9

Vinohrady parnofajty, Stračinky, Vinohrady Propaste, Vinohrady kamence, Vinohrady Koziny, Vinohrady žebráky dolné, Vinohrady žebráky horné, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vinohrady staré hory, ZO Darmovise, Vinohrady Lištiny, ZO Hájky, Vinohrady kolébky, Vinohrady psíky, Nový Dvor, Vrbovčianka, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pod valom, Padelkové pole od Kátova, Nad studienkou, Grmaniská, Lazušky, Medzi potokmi, Lipiny, Prídanky od Radošoviec, Nad poľanou, Hrčov, Pod cestou od Radošoviec, Diely oskorušské a roľa Lúky, Domkárske stráne, Cerovina, Hrčnov, Lysina, Oskorušské predné diely, Nivy od Radošoviec, Nivky pod vinohradmi, Pol hona, Janov laz, Lúky zbytky, Tlstá hora, Nové hory a lieštiny, Diely za humnami k vinohradom, Drinov, Za drinovcom, Drinovec, Nivky a dlhe podhajky, Dolina, Záhumenice, Letnicie, Za humny od Petrovej Vsi, Splavek, Háje nad šášovské, Pridanky a nivky v uzkych, V hore, Konopiská, Pole za humni od Unina, Nivky a pridanky u haja, Oskorušský les, Pridanky u dolnych

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 2 z 9

Za výmoľom, Konopniska, Diely za dedinou, Nivky nad lipovcom, Kraj hája, U vrby, Diely u splavka, Pole od Stefanova, Rybnik, Pole za humny od Unina, Pridanky za vinohradmi, Lúky šášovské, Novosady, Pridavky v dolnych, V uzkych, Splavek a drahy, Pole v sirokych od Unina, Na dolných lúkach, Bobogdan, Horňákovská, Prostredné pole pod hájom, Pri duboch, Rokytie, Blatisko, Pri rektorovej, Ságel, Čistonek, Za fabrikou, Pavlíkovská, Stará tehelňa, Baniarka, Petrová, Pri močidle, Od Šaštínskeho, Balsar, Panské úhory, Čárska lúka, U obuchových jám, Pod Mackových mlákou, Horvátovská, Linkovec, Malova záhrada, Samkové záhrady, Sovovská, Bažantnica, Hlaviny, Matulových hrudy, Horné lúky, Tvrdina, Za kopánkou, Šajdová a Behynce, Belveder, Pri husníku a Mackových mláka, Prostredné pole pod hájom, Pri lávke, Záhumenice, Hoštáky, Niva pri Babinom, Polianky, Diely za Hrubou cestou

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 3 z 9

Nové Hory, Koštolské, Bresty od Radimova, Za majerom od Unína, Barinské diely, Michalkovský dvor, Chorvátske hony, Horné diely od radošovského hája, Hrnčirky, Štvrté, Hoštácke nivky, Diely barinské, Niva nad majerom, V jazierkach, Prídanky pod sadmi, Bresty od Sekery, Malé pole od hrádze, Padelky, Vinohrady nad sklepmi, Od zabitého, Od hája nad lúku, Pole v úzkych, Staré zelnice, Petrovoveský háj, Horný novosad, Malé pole od hája, Pod skepami, Sekera, Novosádky, Otrčhora, Lipovec, Pod Hurbánkom, Pod Íly, Pred majerom, Na slanisku, Pole k háju, Starý dvor, Pri Lukavci, Za Božkovcami, Diely nad lúkami, Proti majeru, Nový dvor, Medzi vodami, Medzi vinohradmi, Pole pod Íly, V jazerách, Nad majerom, Jahodniská, Pri kanáli, Záhumenice, Za Hrčákom horné, Košarina, Starý háj - Dúbrava, Pole od osuského, Trstiny, Prostredné vinohrady, Bzovec, Íly, Pri Hurčákovi horné, Hrabovky

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 4 z 9

Kočov, Chajuše, Pri Hrčákovi, Za Jurágmi, Pod pílou, Dolné lúky, Hrudy od Buranského, Jazerské diely, Pri rybníku, Okopané, Chrastie, Na pieskoch jašterice, Záleské diely, Vinohrádky, Niva záhumenice pri majeri, Nivky nad štepnicami u hája, Krátke kúty, V mlyniskách, Záhumenice, Diely od lúčiek, Dolné Pavlové, Nivy za dolinou, Koválovce nad studňou, Huky, Nad Rásnikom, Záhumenice od Unína, Štepnice, Nádavky a nivky od tabúľ, Diely od Unína, Nádavky koncom Čáčova, Medzi hájmi, Les nad Kraľovou, Za Hrčákom, Paseky, Dlhé kúty, Smolky, Záhumenice, Kolesné, Kopánka, Políčko, Kočov pred kanálom, Pri Hrčákovi dolné, Brezová, Široké diely, Diely od Dojča, V smolkách v rybníku, Krátke za Božkovcami, Brosov kút, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Pri Klenovke, U Olša od Myjavy, Za kostolom, Horné Pavlové, Buláni, Priečne, Buláňovci, Zelnice, Nivky v jazernom poli pri dolných lúkach, Kostolnica, Vlčie horky

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 5 z 9

Veľkostatok, Tlsté lesy, Nivky pod novosady, Kraje bok vinohradov, Dolné lúky, Padelky nad štepnicami, Oplatné, Kruhy, Prostredné diely, Zadné pole, U hája, Razgovica, Ježovec, Vinohrady kravé hory, Prídanky pod novosady, Háje, Záhumenice od Koválovca, Podolky za dedinou, Nivky, Diely pri červenej vŕbe, Štepnica jarok a kňažské, Urbár, Rybník, Hlavenské pole, Darmovise, Záhumenice za kanálom, Diely za kostolom, Raková, Lapošnata, Vrátne, Slanisko, Vinohrady hliníky, Zákostolné pole, Hrubé Štepnice, Kráľova hora, Domovné role do Kostolného járka, U žabiarových močidiel, Nivky nad Bukovanami, Chmelnice, Zamyjavský vrch, Úľanka pri kruhoch a ježovci, Padelky za mlynom, Zadné diely, Padelky v dlhom poli, Hrubé diely pod cestou, Roľa hrádky, Paseka, Habrovec, Padielkové pole pod zadnou horou, Za humnami od Bodkovian, Chrasrie, Klčovanky, Ploštiny, Dlhé vysoké pole, Barina, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Na nivách, Staré hory, Nivky, Padelkové pole

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 6 z 9

Polámané nivky, Kúty, Nové dielce, Sviniareň, Pod mlynmi, Žlabiny, Nivky pri sv.Anne, Nivky za starou teheľňou, Vinohrady veselé hory, Višňovec, Novosady horné, Štvrte v jazernom poli, Stárnisko, Domové lúky od boričia, Padelky za humnami od hôr, Záhumenice od hôr, Movis, Mazance, Prídanky nad barinou, Druhú urbár, Padelky v jazernom poli, Les Kopečnica, Bažantnica, Gajec, Role v pustom, Dušnica, Horné lúky, Novosady dolné, V jarkoch, Horné lúky pod kanálom, Nivky nad Michalcom, Noviny, Záhrady na dráhach, Diely, od Unína pri Háji, Škrípik, Rásnik, Nivky od Močidlian, Turecký stôl, Nivky jazerské, Za humnami od Unína, Hajlenky, Barinská, Rybník, Pole od Budkovian, Vinohrady mokré hory, Nad Lipkou, Štvrte u starých šibeníc, Háj lesa a zrubiská, Hájek, Nivky za predmestím, Činácke, Kyselica, Vinice nad Koválovcom, Nivky nad novými dielcami, Pri kríži, Urbárske pridanky, Krátke vysoké pole, Predné diely pri kríži, Padelky pri háji

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 7 z 9

Zelnice, Padelky pri mlyne, Za jarkom pri Raňošovskom, Predné vinohrady, Nivky za starou tehelňou, Dolný Húšek, Padelky nad záhradkami a zelnice, Domové lúky pod Tureckým stolom, Hrubá lúka, Nivky, Paseky, Briežky, Brestové, Knežiny, Kraje, Háje v brehoch, Padelky nad záhradkami, Predné diely v kameniciach, Krátke vinohrady, Košutovec, Chrapače, Záchrastie, Prostredné pole, Medzi lúkami, Padelky v krivom kúte, Dlhé vinohrady, Pole od Budkovan, Psinky, Domovné role v Zlatníckej doline, Rásnik za výtokom, Vinohrady Vintoperky, Nad mlynice, Štvrte v širokom poli, Háje od Sobotišťa, Za vinohradmi, Opendáky malé, Horné Suroviny, Hrubé zámestie, Majer Budkovany, Rúbanice, Roľa noviny, Políčko, Bresty, Rúbance, Zlodejovce, Suroviny, Prídanky od Vlčkovian, Štvrte pod vysokým poľom, Kratnov, Brezina, Radimovský les, Zbytky menšie, Bukovina, Pole od Surovin, Uľahlá, Krivý kút, Dolné lúky, Cechovské pole, Vinohrady staré nové, Doliny

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 8 z 9

Medzi krúžim, Háje od Prietrže, Malá lúka, Predné jazierka, Novosady, Zbytky menšie a väčšie, Háje v doline, Prídanky, Vinohrady špety, Chrástové pole, Uhlička, Domové Lúky, Domové lúky od Mokrého Hája, Holíčské hory, U tŕstia a medzi lúkami, Panské pri mlyne, Hrudy, Pri jelšine, Záhumenice pri koryte, Horné hyže, Padelky za dolinou, Prostredné hyže, Lúky, Dielce na prostredných stavaniach, Role nové, Tabule, Slaniskový les, Pod strážnou, Petrovské diely, Slané bahno, V lieskach, Pod hájom, Priečne pri orechovci, Nad malými lúčkami, Nivky u hrádze, Zelnice, Nad močiarom, Staré hory, Konopiská, Hájske, Šinkérka, Hory, Pod vŕškami, Lúky, Zbytky, Pole od Kunova, Slaniskov les, Dielce, Padelky od Oreského, Brehy, Harastíny, Vinohrady Novosady, Pole od Hlbokého, Padelky dlhé, Vinohrady, Priečne pasienky, Padelky, Záhumenice pri kostole, Záhumenice, Bažantnica

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 9 z 9

Dielce nad korytom, Na Kozách, Nivy, Bok harastín, Za krúžim, Rybnické a nové dielce, Na Bukovci, Háj, Crástové pole, Haňurky, Podovsie, Nad Hoštákmi, Padelky od petrovského, Dielce v spodných stavaniach, Dolné Suroviny, Padelky u orechova, Olšie, Borník, Svätá studienka, Priečne nad korytom, Panské padelky od Petrovského, Dlhé diely, Na vlčích jamách, Za novými mlynami, Podhájne, Otrč hora, Podovsie pod majerom, Raňošovské, Racká mláka, U hrádze, Novosady, Padelky krátke, Nad korytom, Hladná niva, Pri vlčej jame, Úzke od Letničia, Borovištia, Nad Štočkom v lieskach, Nad Luhom, Babí dol, Krajné sady, Dolinka, Les od koválovského, Trávnik, Podovsie za dolinou, Podovsie pri Cigánoch, Pod Holíčskymi horami, Nad tŕstím a krúžkom, Dielce od radimovského, U Olšia, Priečne, Zadné záhrady, Gbelský les

Podobné, Chvojnická pahorkatina:

676x turistika, 533x miesto, 49x orientačný bod, 22x turistické informácie, 17x poľovnícky posed, 13x strom, 11x orientačná mapa, 7x studňa, 6x prístrešok, altánok, 5x chranený strom, 4x atrakcia, 3x miesto na piknik, 2x horáreň, 2x vodárenská veža, 2x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chvojnická pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://chvojnicka-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.