Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Chvojnická pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Chvojnická pahorkatina

Miesto v Chvojnická pahorkatina

V Chvojnická pahorkatina sa nachádza 533 kusov miesto.

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 1 z 9

Vinohrady parnofajty, Vinohrady Propaste, Stračinky, Vinohrady kamence, Vinohrady Koziny, Vinohrady žebráky horné, Vinohrady žebráky dolné, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vinohrady staré hory, ZO Darmovise, Vinohrady Lištiny, ZO Hájky, Vinohrady kolébky, Vinohrady psíky, Vrbovčianka, Nový Dvor, Sasákov mlyn, Nový mlyn, Pod valom, Padelkové pole od Kátova, Nad studienkou, Grmaniská, Lazušky, Diely za humnami k vinohradom, Lysina, Tlstá hora, Lipiny, Medzi potokmi, Nové hory a lieštiny, Pod cestou od Radošoviec, Pol hona, Oskorušské predné diely, Nivy od Radošoviec, Lúky zbytky, Nivky pod vinohradmi, Cerovina, Diely oskorušské a roľa Lúky, Hrčnov, Nad poľanou, Prídanky od Radošoviec, Domkárske stráne, Hrčov, Janov laz, Konopniska, Oskorušský les, U vrby, Pridanky u dolnych, Lúky šášovské, Pole za humni od Unina, Letnicie, V hore, Drinov, Konopiská, Nivky a pridanky u haja, Splavek, Nivky nad lipovcom, Pridanky za vinohradmi, V uzkych, Diely za dedinou, Kraj hája

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 2 z 9

Pole od Stefanova, Za výmoľom, Dolina, Háje nad šášovské, Pridavky v dolnych, Záhumenice, Pole za humny od Unina, Diely u splavka, Nivky a dlhe podhajky, Za drinovcom, Drinovec, Rybnik, Novosady, Pridanky a nivky v uzkych, Za humny od Petrovej Vsi, Pole v sirokych od Unina, Splavek a drahy, Malova záhrada, Horvátovská, Panské úhory, Pri duboch, Petrová, Pod Mackových mlákou, U obuchových jám, Od Šaštínskeho, Baniarka, Horňákovská, Samkové záhrady, Pavlíkovská, Sovovská, Ságel, Linkovec, Šajdová a Behynce, Tvrdina, Pri lávke, Matulových hrudy, Pri husníku a Mackových mláka, Hlaviny, Za fabrikou, Bobogdan, Pri močidle, Balsar, Blatisko, Na dolných lúkach, Čárska lúka, Prostredné pole pod hájom, Bažantnica, Čistonek, Rokytie, Stará tehelňa, Pri rektorovej, Prostredné pole pod hájom, Horné lúky, Bresty od Radimova, Za majerom od Unína, Za kopánkou, Michalkovský dvor, Belveder, Niva pri Babinom, Niva nad majerom

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 3 z 9

Pole k háju, Pod Íly, Pod Hurbánkom, Bresty od Sekery, Sekera, Pole v úzkych, Malé pole od hája, Od zabitého, Petrovoveský háj, Lipovec, Pod skepami, Malé pole od hrádze, V jazierkach, Vinohrady nad sklepmi, Pred majerom, Na slanisku, Otrčhora, Prídanky pod sadmi, Novosádky, Od hája nad lúku, Chorvátske hony, Horné diely od radošovského hája, Nové Hory, Košarina, Íly, Hoštácke nivky, Hoštáky, Záhumenice, Hrabovky, Pole od osuského, Prostredné vinohrady, Medzi vodami, Pri kanáli, Medzi vinohradmi, Diely barinské, Hrnčirky, Koštolské, Kočov, Diely za Hrubou cestou, Barinské diely, Za Jurágmi, Pole pod Íly, Dolné lúky, Polianky, Pod pílou, Pri Lukavci, Štvrté, Pri Hurčákovi horné, Kočov pred kanálom, Záhumenice, Trstiny, Za Božkovcami, Starý háj - Dúbrava, Brezová, Paseky, Staré zelnice, V jazerách, Políčko, Starý dvor, Nový dvor

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 4 z 9

Brosov kút, Proti majeru, Kolesné, Bzovec, Horný novosad, Chajuše, Pri Hrčákovi, Jahodniská, Hrudy od Buranského, Padelky, Za Hrčákom horné, Nad Rásnikom, Nad majerom, Diely nad lúkami, Ploštiny, Barinská, U Olša od Myjavy, Diely od Unína, Záhumenice od Unína, Za humnami od Unína, Les nad Kraľovou, Pole od Budkovian, Zelnice, Vinohrádky, Nivy za dolinou, Noviny, Roľa hrádky, Diely pri červenej vŕbe, Vinohrady hliníky, Háj lesa a zrubiská, Štvrte u starých šibeníc, Kraje bok vinohradov, Barina, Smolky, Štvrte v jazernom poli, Štepnica jarok a kňažské, Prídanky nad barinou, Za humnami od Bodkovian, Razgovica, Hájek, Nad Lipkou, V jarkoch, Klčovanky, Huky, Záhrady na dráhach, Les Kopečnica, Prídanky pod novosady, Horné Pavlové, Jazerské diely, Novosady horné, Padelky v dlhom poli, Turecký stôl, Hrubé diely pod cestou, Nivky v jazernom poli pri dolných lúkach, Diely od lúčiek, Nové dielce, Krátke za Božkovcami, Záleské diely, Nivky od Močidlian, Ježovec

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 5 z 9

Horné lúky, Domovné role do Kostolného járka, Polámané nivky, Vinohrady veselé hory, Úľanka pri kruhoch a ježovci, Padelky za mlynom, Vinohrady mokré hory, Pri Klenovke, Vinohrady kravé hory, Dlhé kúty, Sviniareň, Diely od Dojča, Nivky za starou teheľňou, Okopané, Raková, Nivky nad Bukovanami, Chrastie, Činácke, Vrátne, Záhumenice od hôr, Nivky za predmestím, Buláni, Nádavky a nivky od tabúľ, Nivky pod novosady, Nádavky koncom Čáčova, Štepnice, Dolné Pavlové, V mlyniskách, Záhumenice od Koválovca, Hrubé Štepnice, od Unína pri Háji, Habrovec, Padelky za humnami od hôr, Záhumenice, Kopánka, Niva záhumenice pri majeri, Darmovise, Za Hrčákom, Prostredné diely, Priečne, Diely za kostolom, Domové lúky od boričia, Višňovec, Movis, Chmelnice, Pri rybníku, Široké diely, Zadné diely, Novosady dolné, Staré hory, Kruhy, Rybník, Buláňovci, Padelky nad štepnicami, Nivky, Horné lúky pod kanálom, Na pieskoch jašterice, Krátke kúty, Dolné lúky, Za kostolom

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 6 z 9

Hajlenky, Koválovce nad studňou, Nivky nad štepnicami u hája, Dlhé vysoké pole, Čertória a hrabníky pri Rakovej, Záhumenice, Padelky v jazernom poli, Role v pustom, Vlčie horky, Gajec, Kostolnica, Kyselica, Nivy u bielej hliny a v hríboch, Pri Hrčákovi dolné, Nivky nad novými dielcami, Pri kríži, Medzi hájmi, V smolkách v rybníku, Hlavenské pole, Slanisko, Lapošnata, Košutovec, Štvrte v širokom poli, Nivky nad Michalcom, Novosady, Dolné lúky, Nad mlynice, Dušnica, Zadné pole, Majer Budkovany, Zamyjavský vrch, Padelky pri mlyne, Brestové, Uľahlá, Prídanky, Nivky, Padelky pri háji, Uhlička, Krátke vinohrady, Vinice nad Koválovcom, Padelky nad záhradkami, Kraje, Podolky za dedinou, Rybník, Druhú urbár, Briežky, Predné diely pri kríži, Urbár, Paseka, U hája, Horné Suroviny, Brezina, Mazance, Háje, Oplatné, Pod mlynmi, Domovné role v Zlatníckej doline, Háje v doline, Kratnov, Predné vinohrady

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 7 z 9

Na nivách, Bažantnica, Háje v brehoch, Tlsté lesy, Bukovina, Stárnisko, Kráľova hora, Kúty, Vinohrady Vintoperky, Chrapače, Záhumenice za kanálom, Medzi lúkami, Zbytky menšie a väčšie, Doliny, Diely, Zbytky menšie, Radimovský les, Nivky jazerské, Medzi krúžim, Suroviny, Štvrte pod vysokým poľom, Veľkostatok, Prídanky od Vlčkovian, Chrasrie, Padelky nad záhradkami a zelnice, Rásnik, Zelnice, Za vinohradmi, Knežiny, Nivky pri sv.Anne, Domové Lúky, Háje od Sobotišťa, Háje od Prietrže, Domové lúky pod Tureckým stolom, Krátke vysoké pole, Domové lúky od Mokrého Hája, Padelky v krivom kúte, Zlodejovce, Vinohrady staré nové, Žlabiny, Pole od Surovin, Dlhé vinohrady, Roľa noviny, Vinohrady špety, Nivky za starou tehelňou, Záchrastie, U žabiarových močidiel, Krivý kút, Psinky, Škrípik, Nivky, Padelkové pole, Dolné Suroviny, Políčko, Hory, Záhumenice, Vinohrady Novosady, Urbárske pridanky, Padelky, Zákostolné pole

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 8 z 9

Zbytky, Padelky dlhé, Opendáky malé, Padielkové pole pod zadnou horou, Borník, Háj, Petrovské diely, Prostredné pole, Padelky od Oreského, Za jarkom pri Raňošovskom, Dolný Húšek, Nivy, Lúky, Pole od Hlbokého, Paseky, Dielce, Brehy, Podhájne, Role nové, Hájske, Vinohrady, Za krúžim, Rásnik za výtokom, Pole od Kunova, Nivky u hrádze, Svätá studienka, Priečne, Pole od Budkovan, Hrubé zámestie, Padelky u orechova, Padelky od petrovského, Horné hyže, Priečne pasienky, Malá lúka, Dielce na prostredných stavaniach, Záhumenice pri koryte, V lieskach, Rúbanice, Podovsie pod majerom, Predné jazierka, Holíčské hory, Haňurky, Na Kozách, Podovsie, Otrč hora, Padelky krátke, Rúbance, Zelnice, Nad Hoštákmi, Staré hory, Olšie, Lúky, Šinkérka, Bresty, Záhumenice pri kostole, Hrubá lúka, Priečne pri orechovci, Harastíny, Prostredné hyže, Tabule

Miesto, Chvojnická pahorkatina:, 9 z 9

Dielce nad korytom, Na Bukovci, Slané bahno, Padelky za dolinou, Dielce v spodných stavaniach, Pod strážnou, Cechovské pole, Chrástové pole, Priečne nad korytom, Panské padelky od Petrovského, Bok harastín, Predné diely v kameniciach, Panské pri mlyne, Na vlčích jamách, Nad močiarom, Nad Luhom, Gbelský les, Zadné záhrady, Pod vŕškami, Nad Štočkom v lieskach, Podovsie za dolinou, Babí dol, Hladná niva, U tŕstia a medzi lúkami, Rybnické a nové dielce, Krajné sady, Crástové pole, Novosady, Konopiská, Bažantnica, Dielce od radimovského, U Olšia, Hrudy, Borovištia, Racká mláka, Les od koválovského, Úzke od Letničia, Pod Holíčskymi horami, Za novými mlynami, Nad korytom, Raňošovské, Nad malými lúčkami, Slaniskov les, Podovsie pri Cigánoch, Dolinka, Slaniskový les, Pod hájom, Pri jelšine, Dlhé diely, U hrádze, Nad tŕstím a krúžkom, Pri vlčej jame, Trávnik

Podobné, Chvojnická pahorkatina:

676x turistika, 533x miesto, 49x orientačný bod, 21x turistické informácie, 17x poľovnícky posed, 13x strom, 11x orientačná mapa, 8x studňa, 6x prístrešok, altánok, 5x chranený strom, 4x atrakcia, 3x miesto na piknik, 2x horáreň, 2x vodárenská veža, 2x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chvojnická pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://chvojnicka-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.